Selamat Datang di Website DPMPPTSP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
AVATAR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN OKE
MAKLUMAT PELAYANAN: "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN.
DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"